Hvem er vi?

Hvidovre frimenighed blev oprettet i starten af år 2000 og er organisatorisk en del af Luthersk Mission, Københavns Afdeling.

Efter at have holdt gudstjenester først i Glostrup og dernæst i en årrække i Albertslund, holder vi nu til i lejede lokaler på Esajasskolen i Hvidovre, hvor vi mødes hver søndag formiddag.

Til en almindelig gudstjeneste samles vi omkring 60-80 voksne og børn. Vi har vidt forskellige uddannelser og jobs og spænder aldersmæssigt fra helt unge til ældre.

Menighedens ledelse
Alt arbejde i frimenigheden bliver udført i fritiden af menighedens medlemmer. Vi er ikke en kirke for særligt højt- eller lavt uddannede, men lægger vægt på at udnytte de nådegaver, som Gud giver mennesker, der tror på ham, til menighedens fælles gavn.

Menigheden ledes af et Ældsteråd bestående af tre medlemmer, der har ansvaret for menighedens retning og kurs og for det læremæssige. Derudover er der et Menighedsråd, bestående af fem medlemmer, der tager sig af de mere praktiske ting i forbindelse med menighedens arbejde.

Ældsteråd

 • Thomas Haahr Lynderup (formand)
 • Nikolai Sulkjær Sjælland
 • Mads Ørting

Menighedsråd

 • Lars-Kristian Olsen
 • Martin Vestergaard
 • Caroline Jensen
 • Jonathan Sjælland
 • Karoline Hoffmann-Hansen
 • Karina Simonsen

Ønsker du at høre mere, eller vil du gerne være medlem af menigheden, så skriv til mr@frimenigheden.dk.

Forkynder
Siden august 2022 har Filip Holm været ansat som forkynder i menigheden. Filip læser teologi på Dansk Bibel-Institut (DBI). Filip prædiker og underviser ved en del af menighedens gudstjenester, og medvirker desuden ved undervisning af konfirmander osv.

Hvad tror vi på?

 • I Hvidovre frimenighed tror vi på, at Gud har skabt alt og opretholder alt.
 • Vi tror, at Gud har åbenbaret sig for os mennesker igennem Jesus Kristus og gennem Bibelen. Vi tror, at Bibelen er Guds eget ord til os, som fortæller sandheden om Gud og om os mennesker.
 • Vi tror, at Jesus af Nazareth er Guds søn, at han er både Gud og menneske og rent historisk har levet i Israel for cirka 2000 år siden. Vi tror, at Jesus blev korsfæstet for at vi kan få Guds tilgivelse for vores synd og et evigt liv efter døden. Vi tror også, at Jesus opstod af graven på den tredie dag og i dag er lyslevende.
 • Vi tror, at meningen med livet er at kende og følge Jesus Kristus, og at enhver der søger Jesus kan møde Ham som en levende virkelighed.

Frimenighedens tro og lære baserer sig på en overbevisning om, at hele Bibelen er Guds inspirerede og fuldt ud troværdige ord og derfor den eneste endegyldige autoritet i alle spørgsmål vedrørende menighedens tro, lære og livsførelse.

Mission
Luthersk Mission har udsendt en række missionærer, og i menigheden har vi en særlig kontakt til nogle af disse missionærer.

Som kontakt-menighed har vi et særligt ansvar for de missionærer, vi har kontakt til. Vi skriver til dem og hører ved nogle af vores gudstjenester om deres arbejde. Når missionærerne er i Danmark på orlov, har vi som regel også besøg af dem ved en gudstjeneste.

For tiden er vores kontaktmissionærer Marita og Carl Hasselberg, der bor i Kiabakari i Tanzania, og Signe og Anders Wiwe Phillips i Cambodja.

Hvad er en frimenighed?
En frimenighed er en menighedsdannelse uden for Folkekirken, som i modsætning til en frikirke er forpligtet på de evangelisk-lutherske bekendelser ligesom Folkekirken. Bekendelsesmæssigt er der derfor ingen forskel mellem en frimenighed og Folkekirken, men en frimenighed står ikke under tilsyn af provst og biskop. Frimenighedsordningen, som kun forekommer i Danmark, har baggrund i Grundtvigs tanker om frihed i folket og kirken.

Når frimenighederne står uden for Folkekirken, skyldes det et ønske hos disse menigheder, om at kunne organisere sig under friere former, end det er muligt inden for folkekirkens rammer og eventuelle uenigheder med folkekirkens biskopper angående ikke-bekendelsesmæssige anliggender.

Frimenigheder er økonomisk selvstændige og aflønner selv en evt. præst og andre medarbejdere, og er derfor helt afhængige af medlemmernes antal og deres bidrag.

Skriv et svar